Roberta 2

dr.med.vet. Roberta Čordaš

Roberta je doktorica veterinarske medicine sa glavnim interesom za unutarnje bolesti malih životinja, te za hitnu i inenzivnu veterinu. Nakon završene srednje Veterinarske škole u Osijeku Upisujem Veterinarski fakultet i odlazi na Erasmus na Veterinarski fakultet u Ghentu, Belgiju i na Veterinarski fakultet u Ljubljani u Sloveniji. Također Roberta je završila Internship program Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Trenutno radim u Klinici Kreszinger u Sesvetama i kontinuirano se educira odlaskom na seminare i tečajeve kako u Hrvatskoj tako i šire.

Radno iskustvo:

  • Ovlaštena veterinarka u Karaula veterinarskoj ambulanti (04/11/2019 – danas)

  • Ovlaštena veterinarka u Veterinarskoj stanici Virovitica (11/06/2019 – 30/10/2019)

  • Doktorica veterinarske medicine u Veterinarskoj ambulanti Noa (25/09/2017 – 10/05/2019)

  • Doktorica veterinarske medicine u Veterinarskoj ambulanti Šapa (15/02/2016 – 14/02/2017)

Fill out the form

    What kind of animal type* ( Select Please)
    What kind of service you need ?* ( Select Please)
    Where do you want to take the services ?* ( Select Please)