PETCHAT j.d.o.o.

Kamenarka 35, 10 020 Zagreb, Hrvatska

OIB: 27980872045

E-mail: [email protected]

PDV broj: HR27980872045

www.pet-chat.live

Direktor: Luka Majer

Trgovački registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Naziv banke: Privredna Banka Zagreb d.d.

Swift: PBZGHR2X

IBAN: HR8523400091111243600

Opći dio

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: OUP) za pristup i korištenje bilo koje osobe (“Korisnik”, ili “Vi”) online platforme PetChat putem koje se pružaju usluge  putem virtualne platforme www.pet-chat.live (“Web  Servis”) u organizaciji licenciranih veterinara (Stručni suradnik). 

Korištenjem Web Servisa www.pet-chat.live prihvaćate OUP te izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s istima te da prihvaćate sva pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s OUP, molimo Vas da ne koristite stranice www.pet-chat.live Web Servisa. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama Web Servisa www.pet-chat.live primjenjuju se ovi OUP, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

OUP dostupni su na Web Servisu www.pet-chat.live i mogu se u svakom trenutku dopuniti novim odredbama. Korisnici su dužni pročitati OUP prije svakog ugovaranja usluge. Na svako ugovaranje usluge primjenjuju se OUP objavljeni na Web Servisu u trenutku ugovaranja usluge. Web Servisom upravlja trgovačko društvo PetChat j.o.o. za **posredovanje**, sa sjedištem u Zagrebu, Grad Zagreb (dalje u tekstu: Društvo). 

Društvo zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti OUP, uz objavu na web stranici.

Web Servis www.pet-chat.live je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Korisnike sa Stručnim suradnicima i ni na koji način ne utječe na sadržaj pruženih usluga. Društvo posreduje između Korisnika, koji ugovaraju i plaćaju online savjetovanje i stručno mišljenje, i Stručnih suradnika koji Korisnicima daju informativno stručno mišljenje u vezi određenog zdravstvenog problema ili pitanja koje imaju. Društvo ne pruža zdravstvene usluge.

Usluge koje se pružaju putem Web Servisa www.pet-chat.live nisu zamjena za posjet veterinarskoj ambulanti, zahvatu ili operaciji, profesionalnoj medicinskoj dijagnozi ili liječenju i ne koriste se u hitnim slučajevima te se njima se ne uspostavlja odnos veterinar – pacijent. Ako je zdravstveni problem Vašeg ljubimca hitan slučaj, ni u kojem slučaju ne koristite usluge Web Servisa  www.pet-chat.live te se hitno obratite dežurnoj veterinarskoj ambulanti.

Stručni suradnik putem Web Servisa www.pet-chat.live pruža Korisniku informacije i mišljenja u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog stručnjaka na osnovu informacija i podataka koje primi od Korisnika. Oslanjanje na bilo koje informacije dobivene putem Web Servisa www.pet-chat.live ili stručno mišljenje Stručnog suradnika i korištenje dobivenog mišljenja pri daljnjem postupanju odgovornost je Korisnika.   

Povjerljivost i poslovna tajna i ovi OUP primjenjuju se na odnos između Korisnika i Stručnog suradnika, na međusobni odnos Društva i Korisnika/Stručnih suradnika kao i na odnos Društva, Stručnih suradnika i Korisnika prema trećima.

Svi podaci koje Korisnik podijeli sa Stručnim suradnikom prije ili za vrijeme savjetovanja su strogo povjerljivi, osim u slučajevima kada je Stručni suradnik po zakonu dužan kontaktirati nadležne službe radi potencijalne ugroze života ili ozbiljnog narušavanja zdravlja kućnih ljubimaca ili trećih osoba.

 Stručni suradnici su fizičke osobe koje imaju specifična znanja iz određenih područja koja se odnose na poboljšanje kvalitete života i zdravlja malih životinja i kućnih ljubimaca. Oni pružaju uslugu Korisniku odgovorno i profesionalno putem usmenog savjetovanja i davanja pisanog informativnog stručnog mišljenja. Stručni suradnici nisu zaposlenici Web Servisa www.pet-chat.live i/ili Društva.

 Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja je ugovorila uslugu putem Web Servisa www.pet-chat.live. Korisnik koji koristi usluge Web Servisa, prihvaća da je uslugu pružio Stručni suradnik u dobroj vjeri na osnovu dostavljene dokumentacije, informacija Korisnika i svoje ekspertize i suglasan je s OUP i drugim pravilima koja se nalaze na Web Servisu www.pet-chat.live .

Sva komunikacija između Korisnika i Web Servisa www.pet-chat.live odvija se putem e-mail-a: [email protected].

Sva komunikacija između Korisnika i Stručnog suradnika odvija se pute Web Servisa www.pet-chat.live.

 Raspoložive termine u okviru vlastitih mogućnosti na Web Servisu pravovremeno određuje svaki Stručni suradnik za sebe.

OUP Web Servisa www.pet-chat.live primjenjuju se za svako ugovaranje usluge putem Web Servisa www.pet-chat.live .

 Prilikom rezervacije termina u kojem se pruža usluga i prije plaćanja usluge, Korisnik ponovno prihvaća ove OUP.

 Rezervacija termina putem Web Servisa www.pet-chat.live i plaćanje usluge smatra se ugovaranjem usluge, u skladu sa zakonom. Ugovoreni termin je obvezujući za Korisnika i Stručnog suradnika.

 Korisnicima, Stručnim suradnicima i trećim stranama zabranjeno je brisanje ili modificiranje bilo kojeg sadržaja koji se nalazi na Web Servisu; korištenje uređaja, softvera, formule koja može ometati ispravno funkcioniranje Web Servisa; namjerno preopterećivanje infrastrukture; korištenje bilo kakvih sustava za dohvaćanje podataka na Web Servisu kao i kopiranje sadržaja s Web Servisa.

 Kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, zakonskih i podzakonskih akata od strane Korisnika ili Stručnih suradnika, dovodi do trenutnog prestanka ugovornog odnosa i pružanja usluge putem Web Servisa www.pet-chat.live .

 

Predmet usluga

Usluge koje se pružaju putem Web Servisa www.pet-chat.live  odnose se na povezivanje Korisnika i Stručnog suradnika. Svi Korisnici i Stručni suradnici trebaju ispunjavati minimalne tehničke uvjete za pružanje usluga kako je definirano na poveznici: Tehnički uvjeti pružanja usluge (ovisno o uređaju koji koristite).

 Usluga se sastoji od online razgovora Korisnika i Stručnog suradnika u trajanju do 15 minuta  i informativnog pisanog stručnog mišljenja koje Stručni suradnik daje Korisniku u narednom roku od 24 sata s ciljem informativnog savjetovanja Korisnika u vezi zdravstvenog problema ili pitanja koje Korisnik ima.

 Ukoliko Korisnik dostavi podatke za Stručnog suradnika nakon ugovaranja i najviše 24h prije pružanja usluge, usluga Stručnog suradnika može uključivati i prethodnu kratku pripremu Stručnog suradnika za kvalitetno pružanje usluge, što je obuhvaćeno cijenom usluge.

 Ako Stručni suradnik procjeni da je za savjetovanje potrebno više vremena nego što je predviđeno uslugom, Stručni suradnik upućuje Korisnika na ugovaranje dodatnog savjetovanja preko Web Servisa www.pet-chat.live.

 Usluge koje se pružaju preko Web Servisa www.pet-chat.live nisu zamjena za pregled, profesionalnu medicinsku dijagnozu, posjet veterinarskoj ambulanti ili liječenje i ne koriste se u hitnim slučajevima. Njima se ne uspostavlja odnos veterinar – pacijent.

Web Servis www.pet-chat.live ni na koji način ne utječe na sadržaj pruženih usluga, ne odgovara za točnost i potpunost informacija koje Korisnik dostavlja Stručnom suradniku, niti točnost i potpunost stavova i mišljenja koje Stručni suradnik, na osnovu informacija koje primi od Korisnika, daje Korisniku tijekom pružanja usluge putem Web Servisa www.pet-chat.live.

 Oslanjanje na bilo koje informacije dostupne na Web Servisu www.pet-chat.live ili informativno stručno mišljenje Stručnog suradnika odgovornost je Korisnika. Stručni suradnik ni Društvo ne snose odgovornost za interpretaciju i/ili korištenje danih informacija od strane Korisnika.

Društvo, odnosno Web Servis www.pet-chat.live ne obavlja preglede, ne postavlja medicinske dijagnoze, ne određuje terapije i ne izdaje recepte. Sva mišljenja i stavovi izrečeni tijekom pružanja usluga nisu mišljenja i stavovi Društva i Web Servisa www.pet-chat.live i za njihov sadržaj Društvo ne odgovara.

 

Ugovaranje usluge

Ugovaranjem usluge Korisnik prihvaća ove OUP i prihvaća da će dobiti stručno mišljenje informativne / savjetodavne naravi koje može koristiti na vlastitu odgovornost. Korisnik plaća uslugu online, kroz Web Servis, odmah prilikom ugovaranja usluge. Po izvršenoj uplati, Korisnik na e-mail adresu dobiva račun.  Obavijest o ugovorenom terminu usluge kod odabranog Stručnog suradnika dostavlja se Korisniku na e-mail adresu nakon završetka procesa plaćanja. Po ugovaranju termina usluge, obavijest o ugovorenoj usluzi dostavlja se i Stručnom suradniku na e-mail adresu. Korisnik / Stručni suradnik odgovorni su za točnost e-mail adrese i svih ostalih navedenih podataka.

 Po primitku potvrde ugovorenog termina usluge, Korisnik je dužan provjeriti točnost navedenih podataka i obavijestiti Web Servis www.pet-chat.live ukoliko su informacije nepotpune ili netočne. Korisnik je odgovoran za pružanje točnih i relevantnih informacija koje utječu na odabranu uslugu, kako za dostavu točne dokumentacije i opisa problema, tako i za davanje i ažuriranje kontakt podataka.

 

Način izvršenja usluge

Stručni suradnik kojeg Korisnik odabere putem Web Servisa www.pet-chat.live, uslugu obavlja samostalno i s pažnjom dobrog stručnjaka.  Korisnik je obavezan Stručnom suradniku pružiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije najkasnije 24h prije pružanja usluge, kako bi se usluga mogla kvalitetno obaviti. Ugovorena usluga isporučuje se u ugovorenom terminu. U slučaju bilo kakvih poteškoća Korisnik je dužan odmah reklamirati uslugu sukladno uputama u poglavlju Reklamacije.

 Društvo upravlja Web Servisom www.pet-chat.live koji je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Korisnike sa Stručnim suradnicima te odgovara za nesmetano tehnološko funkcioniranje Web Servisa www.pet-chat.live, osim za prekide vezane uz probleme u radu trećih ugovornih strana. Društvo vodi računa o zadovoljstvu Korisnika kvalitetom pružene usluge, jer prikuplja i obrađuje upitnike koje Korisnici popunjavaju nakon pružene usluge.

 Online savjetovanje Društvo ne snima i zabranjeno je snimanje savjetovanja Korisnicima usluge, u potpunosti ili djelomično, kao i korištenje snimki sa online savjetovanja za bilo koje namjene.

 

Zabrana neposrednog dogovaranja

Stručni suradnik koji želi pružati usluge putem Web Servisa www.pet-chat.live, s Društvom sklapa ugovor o poslovnoj suradnji. Korisnik i Stručni suradnik se obvezuju da neće sa Stručnim suradnicima / Korisnicima sklopiti direktni dogovor o predmetnim uslugama bez posredovanja Web Servisa www.pet-chat.live. Korisnik i Stručni suradnik odgovaraju za svu štetu nanesenu Web Servisu www.pet-chat.live zbog kršenja ove odredbe.

 

Razmjenjuje li Društvo podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti je Društvu vrlo važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim u svrhe opisane u ovim pravilima. Kao što znate, Društvo je tvrtka za savjetovanje u nutricionizmu koja surađuje s brojnim klijentima i drugim tvrtkama te zdravstvenim ustanovama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke s našim pouzdanim partnerima, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

Uz navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime voditelja obrade. Na primjer, za potrebe marketinga, pripisivanja bodova odgovarajućih Komora za sudionike naših konferencija i edukacija te online tečajeva na portalu www.pet-chat.live. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

 

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

Društvo koristi usluge koje pruža tvrtka Google LLC i njezina povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja. Ova se pravila o privatnosti ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uključena ova pravila o privatnosti, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka  Društvo je dužna obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuju jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije. Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

 

Podaci koje o Vama prikuplja Calendly LLC

Društvo koristi usluge koje pruža tvrtka Calendly LLC i njezina povezana društva, u svrhu pružanja svojih usluga za upravljanje sastancima i događajima. Ova uključujući usluge oglašavanja. Ova pravila o privatnosti primjenjuju se na prikupljanje i korištenje podataka u okviru Calendly usluge. Calendly također može surađivati s drugim pravnim ili fizičkim osobama u pružanju svojih usluga, te sukladno važećim propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka, Calendly je obvezan obavijestiti svoje korisnike o dijeljenju podataka s drugim entitetima.

Podaci koje Calendly može prikupljati uključuju informacije kao što su vaši identifikatori, kontakt podaci, postavke kalendara, podaci o planiranim sastancima i događajima te druge relevantne informacije koje su potrebne za pružanje usluge. Calendly također može prikupljati podatke o interakciji korisnika s njihovom platformom, uključujući IP adresu, aktivnosti na platformi te druge tehničke informacije. Ovi podaci koriste se radi poboljšanja usluge, analitike i osiguranja funkcionalnosti platforme. Vaša interakcija s Calendly uslugom može rezultirati komunikacijom između vašeg uređaja i Calendly poslužitelja, uključujući podatke kao što su informacije o uređaju, verziji operativnog sustava te druge tehničke podatke.

Važno je napomenuti da ova pravila o privatnosti vrijede za korištenje Calendly platforme te da se podaci prikupljaju i koriste isključivo u svrhu pružanja usluge upravljanja sastancima i događajima.

 

Podaci Vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

– pojmove koje tražite

– videozapise koje gledate

– prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima

– podaci o glasovnoj i audioaktivnosti prilikom upotrebe audioznačajki

– aktivnosti kupnje

– osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj

– aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge

– povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

 Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate usluge kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

– GPS-a

– IP adresa

– podataka senzora na uređaju

– podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Google-ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji  pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

 

Kako i kada prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potreba praćenja sadržaja na Web Servisu https://www.pet-chat.live/ Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada rezervirate termin putem Web Servisu https://www.pet-chat.live/ ili se prijavite za newslettere kako biste primali newslettere ili koristili uslugu.

Imajte na umu da su to informacije o potencijalnim načinima korištenja osobnih podataka, s kojima se možete susresti kada posjetite naše savjetovalište i web servis  https://www.pet-chat.live/, ili koristite naše usluge. U svakom od navedenih slučajeva, dobit ćete i jasne dodatne informacije o svrsi obrade podataka, a u nekim slučajevima osim toga trebat ćemo i vaše izričito dopuštenje za obradu. Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim promotivnim aktivnostima ili uslugama, ponudama i promocijama, molimo da date privolu prilikom pretplate na newsletter.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Društvo i/ili naši pouzdani partneri (za više informacija pogledajte odjeljak: Dijeli li Društvo podatke s trećim stranama?)

 

Koje podatke prikupljamo direktno od Vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, adresa, godina rođenja, vrsta kućnog ljubimca, te povijest bolesti. Kada podatke prikupljamo putem promatranja, to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima kako bi osigurali osobnu sigurnost vas i suradnika Društvo, zaštitili vašu i imovinu Društvo te kako bi povećali sigurnost vaših i naših IT sustava ili mobilnih telefona.

 

Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Neki podaci još uvijek se pohranjuju u papirnatom obliku, ali imamo namjeru digitalizirati sve osobne podatke koje obrađujemo. Obrađeni podaci pohranjuju se u prostorijama voditelja obrade i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga  (trusted service provider).

 

Koja prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Društva zatražiti sljedeće:

 • Omogućiti pristup vašim osobnim podacima
  • Društvo možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
 • Osigurati kopiju osobnih podataka koje čuvamo
  • Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
 • Zatražiti ispravak pogrešnih podataka
  • Želimo imati točne i ažurirane Vaše osobne informacije. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
 • Zatražiti brisanje osobnih podataka
  • Možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak tražiti brisanje osobnih podataka o vama koje čuvamo. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke  ugovorne obveze Društva prema vama, Društvo bi moglo prestati biti sposobno za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podatci potrebni kako bi Društvo moglo ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
 • Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
  • Ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju voditelj obrade smatra legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
 • Podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
  • Imajte na umu da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju  voditelj obrade smatra legitimnom.
 • Zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
  • Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od voditelja obrade prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

U koje svrhe Google prikuplja Vaše osobne podatke?

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad  usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite. Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe. Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju. Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je e-adresa,  Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da Vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće. Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod. Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Na primjer, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, možda će vam se na nekoj web-lokaciji koja upotrebljava Google oglasne proizvode prikazati oglas za tečaj gitare. Ovisno o postavkama računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Googleovih usluga i oglasa koje Google prikazuje. Ako drugi korisnici već imaju vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotograju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.

 

Vaše kontrole privatnosti

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava. U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću:

 1. Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.
 2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.
 3. Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate.
 4. Na primjer, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.
 5. Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

 1. Kontrole privatnosti
 2. Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa.

 1. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

 1. Google Vam omogućava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
 2. Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

6.Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

7.Google Vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

8.Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

 Vaši osobni podaci

 1. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj.

Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTubea: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.

 1. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.
 2. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

 1. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

 • Izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga.
 • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.
 • Izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.
 • Izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:

 • Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.

Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

 • Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može  prikupljati. Primjerice, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

 

Koliko dugo će Društvo zadržati Vaše osobne podatke?

Društvo neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja. Više informacija o razdobljima čuvanja  određenih vrsta podataka nalazi se u odjeljku za što ćemo koristiti vaše podatke?

 

Za što ćemo koristiti Vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje slanje newslettera i obavijesti o našim projektima i uslugama, za direktni marketing te za potrebe provođenja e-tečajeva za registrirane zdravstvene djelatnike ili iz sigurnosnih razloga.

 

Web Servis

Vaši podaci  mogu biti prikupljeni i prilikom posjeta  web stranici www.pet-chat.live u vlasništvu voditelja obrade. Podaci će se obrađivati samo u točno određene svrhe, za primanje newslettera, informacija o najavama stručnih i znanstvenih skupova te za usluge registriranih zdravstvenih djelatnika koji pohađaju bodovane e-tečajeve te im se pripisuju bodovi odgovarajućih Komora. U  slučaju da ne želite da se Vaši podaci, svi ili određeni,  prikupljaju u ovu svrhu možete ograničiti njihovo korištenje ili u potpunosti onemogućiti korištenje istih.

 

Kolačići

Za održavanje web stranice i osiguravanje njene funkcionalnosti voditelj obrade koristi tehnologiju općenito poznatu kao “kolačiće”. Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, na primjer, JavaScript ili Flash tehnologije. Zahvaljujući kolačićima na našim stranicama možete pretraživati bez poteškoća i pokazivat će vam se  rezultati koji su relevantni za vas.

Koristimo sljedeće kolačiće:

1) privremene korisničke kolačiće unosa (session-id) ili trajne kolačiće ograničene na nekoliko sati u nekim slučajevima,

2) kolačiće za provjeru autentičnosti, koji se koriste za autentifikacijske usluge, tijekom trajanja pregleda ,

3) korisničke sigurnosne kolačiće koji se koriste za otkrivanje zloupotreba autentičnosti, ograničenog trajanja,

4) kolačiće multimedijskih sadržaja, kao što su kolačići za flash player, za trajanja pregleda,

5) kolačiće omogućavanja učitavanja, tijekom trajanja pregleda,

6) trajne kolačiće za prilagodbu korisničkog sučelja za vrijeme trajanja pregleda (ili malo duže),

7) kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža za prijavljene članove društvene mreže,

8) kolačiće dodataka društvenih mreža namijenjene praćenju,

9) promidžbene kolačići trećih strana te

10) analitičke kolačiće.

Kolačićima pohranjenima na računalu možete pristupiti kada posjetite našu web stranicu ili otvorite e-mail koji ćemo vam poslati. Ako želite izbrisati kolačiće koji su već na vašem računalu, molimo pogledajte vaš preglednik pod upute te kliknite na izborniku “Pomoć”. Obrađujemo kolačiće samo uz vaš pristanak. Možete prihvatiti, prihvatiti djelomično ili odbiti korištenje kolačića, samo provjerite postavke u vašem pregledniku. Međutim, napominjemo kako neke od značajki naše web stranice možda neće funkcionirati bez kolačića. Tražeći suglasnost predstavit ćemo svrhu u koju ćemo obrađivati ovu vrstu informacija te ćemo vas obavijestiti o vašim pravima.

 

Cijene

Sve cijene na Web Servisu www.pet-chat.live izražene su u eurima sa svim uključenim porezima. Cijene za usluge navedene putem Web Servisa www.pet-chat.live podložne su promjenama, bez prethodne obavijesti. Važeće cijene za ugovorenu uslugu su cijene naznačene u trenutku ugovaranja usluge ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je Web Servis www.pet-chat.live zaprimio rezervaciju termina. 

Od trenutka ugovaranja do trenutka pružanja usluge cijena usluge se ne može promijeniti.

Plaćanje usluge

Korisnik obavlja plaćanje online kroz Web Servis prilikom ugovaranja usluge. Integrirani sustav za sigurno online plaćanje omogućuje brzu, jednostavnu i sigurnu naplatu debitnim i kreditnim karticama. Način plaćanja stoga podliježe ne samo ovim OUP, već i uvjetima treće strane koja pruža uslugu internetske naplate (Stripe) na Web Servisu (https://monri.com/hr/uvjeti-koristenja/). Ugovor za usluge koje su dostupne putem Web Servisa www.pet-chat.live sklopljen je u trenutku prihvaćanja ovih OUP, uplate punog iznosa usluge od strane Korisnika i prihvaćanja i potvrde rezervacije termina od strane Web Servisa www.pet-chat.live. Ugovaranje usluge događa se kada Web Servis www.pet-chat.live , odnosno Društvo, zaprimi potvrdu o izvršenom plaćanju. Ugovorena usluga se plaća jednokratno. Prihvaćaju se Maestro, Mastercard i Visa kartice. Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i eventualne prigovore podnijeti u zakonski propisanom roku. Kasnije primjedbe vezane uz izdani račun se neće uzimati u obzir

 

Sigurnost plaćanja

Društvo ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica, i ti brojevi nisu dostupni neautoriziranim osobama. Naplata se vrši putem Stripe Payment Gateway-a koji  je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu, koji je propisan pravilima Visa i Mastercard.

Web Servis www.pet-chat.live pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurno plaćanje usluge. Tajnost podataka Korisnika je zaštićena i osigurana korištenjem posljednje verzije TLS enkripcije. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici odvija se u sigurnom načinu rada pomoću Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Podaci se kodiraju i prenose na zakupljeni server u zaštićenom obliku. Ovaj sustav također sprječava da bilo tko presretne osobne i transakcijske podatke koje Korisnik šalje na web stranicu. Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije.

 

Odgovornost Korisnika usluge / Stručnog suradnika / Društva

Korisnicima i Stručnim suradnicima je izričito zabranjeno davanje nepotpunih, lažnih ili nepreciznih informacija prije i za vrijeme pružanja usluga, prema Društvu i trećim osobama. Korisnik je odgovoran za davanje točnih, potpunih, odnosno ažurnih podataka putem Web Servisa www.pet-chat.live, dostavljanje sve potrebne dokumentacije (koja u pravilu nije starija od šest mjeseci) i točno opisivanje problema koji ima Stručnom suradniku, najkasnije 24h prije pružanja usluge.

 Stručni suradnik dužan je prema Korisnicima i Društvu postupati profesionalno i odgovorno, poštivati poslovnu tajnu i Pravila o zaštiti privatnosti. Stručni suradnik daje stručno mišljenje u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog stručnjaka, na način koji je Korisniku razumljiv i nije odgovoran za pogrešnu interpretaciju danog stručnog mišljenja od strane Korisnika usluge. Svako daljnje postupanje na osnovu dobivenog stručnog mišljenja na vlastitu je odgovornost Korisnika usluge.

Korisniku / Stručnom suradniku je zabranjeno snimanje online savjetovanja te korištenje i pokazivanje snimke trećim osobama i u različite svrhe jer online savjetovanje nije zamjena za pregled, čak iako se unutar dostavljene dokumentacije razmijene i slike Korisnika i/ili od Korisnika uzdržavanih / povezanih osoba. Stručni suradnik može od Korisnika za svaki prilog unutar dostavljene dokumentacije zatražiti dodatno pojašnjenje i/ili privolu.

 Ukoliko ima primjedbe, prigovore ili žalbe na pruženu uslugu, Korisnik/ Stručni suradnik ih je dužan pravovremeno podnijeti Društvu putem mail-a [email protected]. Korisnik/ Stručni suradnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od ugovorenog termina usluge, obavijestiti Web Servis www.pet-chat.live  o eventualnim nedostacima i/ili nepravilnostima u vezi primljene / pružene usluge.

 Korisnik/ Stručni suradnik korištenjem Web Servisa pet-chat.live prihvaćaju ove OUP te izjavljuju da su upućeni da je Web Servis www.pet-chat.live isključivo komunikacijska i tehnološka platforma koja osigurava povezivanje Korisnika i Stručnog suradnika pri pružanju usluge i da sve usluge obavljaju isključivo Stručni suradnici. Stručni suradnik i Društvo nisu odgovorni za Korisnikovo korištenje informacija dostupnih na Web Servisu ili dobivenih od Stručnog suradnika.

 Web Servis www.pet-chat.live ne snosi nikakvu odgovornost za pruženu uslugu ili bilo kakve propuste Korisnika/Stručnog suradnika.

Društvo snosi odgovornost samo ukoliko nije pružena usluga povezivanja Korisnika i Stručnog suradnika  putem Web Servisa www.pet-chat.live i to, primjerice, ako se Korisniku na e-mail koji je naveo u svom profilu ne pošalje obavijest o ugovorenom terminu usluge i link za ugovoreni termin.

 Prije nego što konstatira da nije dobio obavijest o ugovorenom terminu usluge zajedno s linkom za ugovoreni termin, i Korisnik i Suradnik trebaju takvu obavijest za svaki slučaj potražiti u neželjenoj pošti (spam, junk, promocijama).

Društvo ne odgovara za poteškoće u radu vanjskih pružatelja usluga, poput pružatelja usluga Interneta ili pružatelja usluga obrade plaćanja, niti za tehničke poteškoće pri spajanju u vrijeme ugovorenog online savjetovanja bilo kod Korisnika ili Stručnog suradnika.

Pravila otkazivanja ugovorene usluge za Korisnike i Stručne suradnike

Otkazivanje ugovorene usluge moguće je samo u slučaju opravdanog razloga, u što se ubraja bolest/smrt, hitna operacija / dežurstvo, drugi dokumentiran opravdani razlog i/ili viša sila.

 Korisnik može otkazati ugovorenu uslugu isključivo pisano na e-mail adresu [email protected] pod niže navedenim uvjetima. Korisnik će u tom slučaju dobiti na svoju e-mail adresu potvrdu da je  ugovorena usluga otkazana.

 Ukoliko Korisnik u periodu dužem od 24 sata do ugovorenog termina otkaže uslugu, može ugovoriti novi termin (uslugu) sukladno raspoloživosti odabranog Stručnog suradnika.

 Ako Korisnik otkaže ugovorenu uslugu u periodu kraćem od 24 sata do ugovorenog termina,  ili ne bude spojen u zakazano vrijeme putem linka, gubi cjelokupni uplaćeni iznos. Usluga se smatra pruženom.

 Ukoliko Stručni suradnik otkaže ugovorenu uslugu, Korisnik može: rezervirati drugi termin kod istog ili drugog Stručnog suradnika, ili zatražiti povrat novca.

 Ako Stručni suradnik otkaže Korisniku ugovorenu uslugu u periodu kraćem od 24 sata do ugovorenog termina, Korisnik može prihvatiti ponuđeni novi termin unutar sedam dana kod istog Stručnog suradnika ili zatražiti povrat novca.

Ukoliko Stručni suradnik ne otkaže ugovorenu uslugu i ne bude dostupan putem audio/video sustava u vrijeme održavanja usluge, obaveza je Korisnika trenutačno kontaktirati korisničku podršku Web Servisa www.pet-chat.live putem mail adrese [email protected] i obavijestiti dežurnu osobu o nastaloj situaciji. Ukoliko 15 minuta nakon informiranja Web Servisa Stručni suradnik i dalje nije dostupan, Korisnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 U slučaju otkazivanja ugovorene usluge od strane Stručnog suradnika, Web Servis www.pet-chat.live  će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika i pokušati pronaći novi termin ili izvršiti povrat uplaćenog iznosa.

 

Reklamacije

Sve reklamacije Korisnika / Stručnih suradnika zaprima Društvo pisanim putem na e-mail adresu: [email protected]. Društvo odgovara na reklamaciju Korisnika / Stručnog suradnika pisanim putem u roku od  najviše 14 dana od njezinog zaprimanja. Ako se reklamacija Korisnika odnosi na Stručnog suradnika, Društvo ju je obvezno proslijediti Stručnom suradniku najkasnije u roku od 24h od zaprimanja reklamacije, pri čemu Društvo vodi računa o tome da Korisnik dobije odgovor na reklamaciju u roku od najviše 14 dana od zaprimanja reklamacije. Sve reklamacije moraju biti obrazložene, a Korisnik/Stručni suradnik treba priložiti dokaze za tvrdnje navedene u reklamaciji.

Društvo ne snosi odgovornost za tehničke poteškoće u spajanju na Web Servis www.pet-chat.live bilo kod Korisnika ili kod Stručnog suradnika i nemogućnost obavljanja usluga uslijed privremenog prekida/poteškoća u radu vanjskih pružatelja usluga kao što su pružatelji usluga interneta, platformi za rezervaciju termina i obavljanje online video poziva ili obrade plaćanja (dalje u tekstu: vanjski pružatelji usluga). Ako Korisnik / Stručni suradnik dokumentiraju da je problem u pružanju usluge nastao radi poteškoća u radu vanjskog pružatelja usluge, Društvo će posredovati između Korisnika i Stručnog suradnika da se tako ugovorena usluga pruži kada se otklone poteškoće u radu vanjskog pružatelja usluge. Poteškoće u radu vanjskih pružatelja usluge nisu predmet reklamacije. Društvo, odnosno Web Servis www.pet-chat.live te Stručni suradnici, ne odgovaraju za točnost i potpunost informacija koje Korisnik dobije putem Web Servisa www.pet-chat.live od Stručnog suradnika, ne obavljaju preglede, ne postavljaju medicinske dijagnoze, ne određuju terapije i ne izdaju recepte.

Korištenjem Web Servisa Korisnik prihvaća ove OUP te se podrazumijeva da je Korisnik svjestan da spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ne znači nužno da Stručni suradnik taj proizvod ili uslugu reklamira, preporučuje ili favorizira, a stvar je procjene Korisnika hoće li takvu preporuku uvažiti i takve preporuke Stručnih suradnika nisu predmet reklamacije. Web Servis www.pet-chat.com posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Korisnik se odriče davanja informacija u medije. Svi troškovi za konzultacije s veterinarima i pridružena naknada za izvršenu uslugu ne podliježu povratu, osim ako se ne primjenjuje jedan od sljedećih uvjeta, kako potvrđuje Društvo prema našem vlastitom nahođenju:

 • Konferencijski poziv završi za manje od dvije minute
 • Veterinar ne prisustvuje zakazanom konzultacijskom pozivu

Ako Klijent smatra da im pripada povrat sredstava i/ili zahtjeva za povratom, no povrat nije obrađen, Klijenti moraju koristiti obrazac “Kontaktirajte nas” na Web Servisu kako bi podnijeli zahtjev za povrat. Ako Društvo utvrdi da zahtjev za povratom spada u bilo jednu od gore navedenih kategorija, obradit ćemo zahtjev u roku od pet (5) radnih dana te Klijentu dodijeliti kredit na Web Servisu koji će moći iskoristiti za rezervaciju besplatnog poziva. Odluka Društva u vezi s povratima je konačna i obvezujuća.

 

Viša sila

Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge u skladu s ovim OUP. Nastanak više sile izuzima Web Servis www.pet-chat.live obveza prema ovim OUP, a Stručne suradnike od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile te ne postoji odgovornost web servisa www.pet-chat.live i Stručnog suradnika za naknadu bilo kakve štete zbog nepoštivanja obveza iz ovih OUP.

 

Raskid

OUP su na snazi sve dok ih ne raskine Društvo, Korisnik ili Stručni suradnik. Korisnik može raskinuti OUP samim prestankom korištenja Web Servisa www.pet-chat.live

 Društvo može raskinuti OUP u svako doba i bez prethodne obavijesti Korisniku ako Korisnik krši odredbe ovih OUP. Korisniku usluga će biti uskraćen pristup Web Servisu www.pet-chat.live kao i korištenje web servisa www.pet-chat.live od trenutka raskida OUP o čemu će Korisnik biti obaviješten na prijavljeni e-mail.

 Stručni suradnik može raskinuti OUP raskidom ugovora s Društvom sukladno odredbama ugovora koji potpisuje s Društvom.

 

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti dogovorom. Na odnos između web servisa www.pet-chat.live i Korisnika/Stručnog suradnika primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu. Ako se za neku od odredaba ovih OUP naknadno utvrdi da je ništetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredbi, odnosno na valjanost OUP kao cjeline. Ovi OUP u cjelini ostaju valjani, s time da se Društvo obvezuje ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje su doneseni ovi OUP.

 

Završne odredbe

Ovi OUP imaju prednost primjene pred bilo kojim ranijim ili već postojećim ugovorima, oblicima komunikacije, prijedlozima, bilo usmenim, bilo u pisanom obliku.Društvo će pravovremeno ažurirati promjene OUP na web stranici www.pet-chat.live 

Korisnik je dužan provjeriti zadnju verziju OUP prije ugovaranja usluge.

Stručni suradnici prihvaćaju OUP potpisom ugovora o poslovnoj suradnji s Društvom. U slučaju promjene OUP Društvo o tome obavještava Stručne suradnike.

 

Dodatna pitanja

Pitanja koje imate o OUP možete poslati  na [email protected].