dr.med.vet. Elena Zinaić

Nakon završene prirodoslovno – matematičke gimnazije u Puli upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu te 2015. diplomira s temom diplomskog rada “Mikroflora probavnog sustava glavate želve (Caretta caretta)” u suradnji s Centrom za oporavak morskih kornjača u Puli. Tijekom studija volontirala je u Ambulanti za ptice i gmazove te bila višegodišnji demonstrator na Zavodu za fiziku. Nakon završenog studija bavi se primarno liječenjem kućnih ljubimaca s iskustvom u različitim ambulantama diljem Hrvatske. Državni stručni ispit za ovlaštenog veterinara polaže 2019. godine. Zbog dodatnog interesa za alternativnu medicinu završava školu za veterinarsku akupunkturu pri HUPED-u 2021. godine. Uz veterinu bavi se i yogom te je certificirana učiteljica hatha yoge za djecu i odrasle.

Radno iskustvo:

 • Ovlaštena veterinarka u Karaula veterinarskoj ambulanti (04/11/2019 – danas)

 • Ovlaštena veterinarka u Veterinarskoj stanici Virovitica (11/06/2019 – 30/10/2019)

 • Doktorica veterinarske medicine u Veterinarskoj ambulanti Noa (25/09/2017 – 10/05/2019)

 • Doktorica veterinarske medicine u Veterinarskoj ambulanti Šapa (15/02/2016 – 14/02/2017)

Fill out the form

  What kind of animal type* ( Select Please)
  What kind of service you need ?* ( Select Please)
  Where do you want to take the services ?* ( Select Please)

  Rezerviraj termin